เบาหวาน โรคยอดฮิตที่เสียงแม้จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus, DM) เป็นภาวะความผิดปกติที่เกิดจากการเผาผลาญ (Metabolism) ก่อให้เกิดระดับทำตาลสูงขึ้นประกอบด้วยการเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันอันมีผลมาจากการขาดอินซูลินและหรือความผิดปกติในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเบตาเซลล์ของตับอ่อนทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมระดับทำตาลในเลือดของร่างกาย หากเป็นโรคระยะเวลานานจะทำให้เกิดการทำลายและมีผลเสียต่ออวัยวะต่าง ๆ ที่สำคัญคือตา ไต เส้นประสาท หัวใจ และหลอดเลือด บางคนเป็นเบาหวานและความสุขในการดูหนังโป๊ออนไลน์ก็ลดลง เนื่องจากเลือดมีความหนืดมากกว่าปกติ เวลาดูหนังโป๊ออนไลน์ไม่แข็งเท่าที่ผ่านมา บางคนเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจนเปิดหนังโป๊ออนไลน์ไม่ได้เลย

ชนิดของโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

  1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือชนิดพึ่งฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Dependent Diabetes Mellitus, IDDM) บางครั้งเรียกว่า “เบาหวานในเด็ก” เพราะมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุน้อย คือ เด็กและวัยรุ่น) เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อน ทำให้ร่างกายหยุดการสร้างอินซูลิน เมื่อร่างกายเกิดภาวะขาดอินซูลินทำตาลก็ไม่สามารถเข้าไปในเซลล์เพื่อให้พลังงานได้ จึงตกค้างในเลือดจนเกิดภาวะปริมาณทำตาลในเลือดสูง ส่วนเซลล์เมื่อไม่ได้รับทำตาลก็ต้องหาแหล่งพลังงานใหม่มาทดแทน จึงหันไปย่อยสลายไขมันและโปรตีนเพื่อให้ได้พลังงานกระบวนการสลายไขมันในระบบนี้จะทำให้เกิด สารคีโตน (Keicacidosis) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดและเป็นพิษต่อร่างกายออกมาด้วย ปกติการย่อยสลายไขมันและโปรตีน จะเกิดอย่างช้าๆ ทำให้สารคีโตนในร่างกายอยู่ในปริมาณที่ควบคุมได้ เป็นช่วงที่ดูหนังโป๊ออนไลน์แล้วยังแข็งอยู่
  2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือชนิดไม่พึ่งอินซูลิน (Non- Insulin Dependent Diabetes Mellitus, NIDDM) หรือที่รู้จักกันว่าเป็น “เบาหวานในผู้ใหญ่” เนื่องจากพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป (ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร , 2545ะ50) สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบชัดเจน แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธุกรรม นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะทำหนักตัวมาก การขาดการออกกำลังกายและวัยที่เพิ่มขึ้น เซลล์ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ยังคงมีการสร้างอินซูลิน แต่ทำงานไม่เป็นปกติ เนื่องจากมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้เซลล์ที่สร้างอินซูลินค่อยๆถูกทำลายไป บางคนเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่รู้ตัว และต้องการยาในการรับประทาน และบางรายต้องใช้อินซูลินชนิดฉีด เพื่อควบคุมทำตาลในเลือด
  3. โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabets mellitus) หญิงที่ไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อน และเกิดตรวจพบระดับทำตาลสูงถึงขั้นเบาหวาน อาจจะรักษาด้วยการฉีดยา หรือโดยการควบคุมอาหารขณะตั้งครรภ์ สาเหตุไม่ทราบแน่ชัดแต่เชื่อว่าเกิดจากรก (placenta) สร้างฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตของทารก ฮอร์โมนนี้ทำให้ความไวต่ออินซูลินลดลง เกิดภาวะ insulin resistance ทำให้ทำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นเมื่อคลอดแล้วระดับทำตาลจะลดลง
  4. โรคเบาหวานชนิดอื่น ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทราบชนิดชัดเจน โรคของตับอ่อน ความผิดปกติของฮอร์โมน ยา หรือสารเคมี และอื่นๆ