เตือนตัวเองเอาไว้ให้ระวังอาหารเหล่านี้

ทุกวันนี้อาหารแปรรูปช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นเพื่อให้สะดวกและง่ายในการทาน แต่การทานอาหารแปรรูปบางชนิดในปริมาณมากจนเกินไปก็อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นกัน อ่านหนังโป๊ที่ดูมากไปก็ส่งผลเสีย อย่างบางคนเอาแต่ดูหนังโป๊จนไม่ทำงานทำการ แต่ถ้าในเรื่องของอาหาร เราก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป อาหารแปรรูปที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่